ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Testoviron depot

SÚKL obdržel hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Testoviron depot, ampoule for injection 250 mg, 1 ml.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení - PhaMed a.s.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společností PhaMed a.s.  

 

Upozornění pro distributory a zprostředkovatele

Důležité informace v souvislosti s vydaným prohlášením o neshodě s pravidly SDP pro společnost Concept Pharma s.r.o.  

 

Informace SÚKL – neregistrované léčivé přípravky TAD, Esafosfina, Legend od výrobce Biomedica Foscama Group S.p.A, Itálie

Důležitá informace SÚKL pro distributory o zákazu dalších dodávek neregistrovaných léčivých přípravků TAD, Esafosfina a   Legend vyrobených výrobcem Biomedica Foscama Group S. p. A., Itálie.    

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.7

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.7  

 

Upozornění dotčeným osobám k podávání připomínek k návrhům OOP

Informace o způsobu podávání písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy.  

 

FI listopad 2018

Farmakoterapeutické informace 11/2018  

 

Informace o změně sekundárního obalu léčivého přípravku

Tato informace upřesňuje postupy změny sekundárního (vnějšího) obalu léčivého přípravku (tzv. přebalení) po jeho certifikaci kvalifikovanou osobou výrobce a stanovuje podmínky, za kterých lze přebalení provést.    

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.11.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  04/2018 - 09/2018).  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se kontrol SÚKL v lékárnách.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informace,  jakého data revize a jakého přesného znění byl souhrn údajů o přípravku u léčivého přípravku Warfarin Orion 3 mg tablety a 5 mg tablety ke dni 24. 7. 2018 (tedy verzi předcházející verzi současnou s datem revize 25. 7. 2018).  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se výdeje léčivého přípravku Modafen.  

 

Prezentace k semináři 11 - Sekce registrací (Klinické hodnocení)

Téma: Novinky v oblasti klinických hodnocení léčiv a časté nedostatky předkládané dokumentace  

 

Informace SÚKL ze dne 31.10.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb souběžně dováženého léčivého přípravku Jeanine 2mg/0,03mg tbl.obd.3x21, reg.č. 17/407/00-C/PI/002/13 se závadou v jakosti.