ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se stanovení pokuty.  

1. Jaké složení tzv. řešitelského týmu (jmenovitě) bylo v případě udělení pokuty 2.000.000 CZK sukl250041/2018?

2. Existují záznamy (zápisy) z jednání tohoto řešitelského týmu ohledně udělení pokuty 2.000.000 CZK sukl250041/2018? Pokud ano, žádáme o jejich poskytnutí.

3. Na základě čeho byla vyměřena přímo částka 2.000.000,00 CZK (sukl250041/2018) a ne částka např. 1.750.000,00 CZK nebo 1.750.001,00 CZK?

4. Žadatel zdůrazňuje, že chápe, že rozmezí pokut je nastaveno legislativně, zajímá ho, však na základě čeho vyměřuju Státní ústav pro kontrolu léčiv přesnou výši pokut, protože legislativní rozmezí je dosti široké, existuje např. nějaký interní předpis nebo přesná výše pokuty záleží výhradně na konkrétním individuálním usnesení a libovůli tzv. řešitelského týmu?

5. Kdo je obecně pověřen stanovovat složení tzv. řešitelského týmu v Ústavu ?

6. Kdo stanovil složení tzv. řešitelského týmu v případě udělení pokuty 2.000.000 CZK (sukl250041/2018) ?

7. Pokud existují interní pokyny pro řešitelské týmy v oblasti vyměřování výši sankcí, žádám o jejich poskytnutí.

8. Z jakého důvodu není záznam o jednání a usnesení tzv. řešitelského týmu a o stanovení výše pokuty založen ve spise?

Poskytnuté informace

Ad 2) Neexistují.

Ad 3 + 4) Výše pokuty byla vyměřena na základě správního uvážení, které je popsáno a detailně rozvedeno v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. sukls43681/2017, č. j. sukl250041/2018 ze dne 20. 6. 2018.

Ad 5 + 6) O složení řešitelského týmu rozhoduje právník ad hoc, a to v závislosti na charakteru projednávaného případu.

Ad 7) Neexistují.

Ad 8) Neboť neexistuje.

Část žádosti v bodě 1 byla odmítnuta, neboť takovými informacemi Ústav nedisponuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení