ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2018

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 12. 2018

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí o zatřídění zdravotnického prostředku podle § 40 zákona č. 268/2014 Sb., které vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv od 1. 1. 2018 do 10. 12. 2018.  

Žádost o informace ze dne 26. 11. 2018

Žádost o poskytnutí rozhodnutí SÚKL o sankcích uložených podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů:  sp. zn. sukls142214/2016,  sp. zn. sukls149031/2017 a  sp. zn. sukls153261/2017; dále r ozhodnutí SÚKL o sankcích uložených podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:  sp. zn. sukls3822/2016,  sp. zn. sukls1137/2017,  sp. zn. sukls1101/2017,  sp. zn. sukls1050/2017,  sp. zn. sukls149031/2017,  sp. zn. sukls153265/2017 a  sp. zn. sukls153264/2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 11. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí o přeřazení  přípravků  mezi léčivé přípravky za roky 2014 - 2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 10. 2018

Žádost o poskytnutí rozhodnutí  vydaných ve správních řízeních s ukls63383/2018, sukls233874/2018, sukls104029/2016, sukls25544/2015, sukls76138/2013, sukls57251/2013, sukls133200/2013, sukls124124/2016, sukls124157/2016, s ukls124136/2016, sukls219667/2018 a dále o poskytnutí informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKL opravný prostředek a zda a jak o něm případně bylo rozhodnuto.    

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 10. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných ve správních řízeních sukls200117/2012 a sukls202525/2010.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 10. 2018

Žádost o poskytnutí popisu práce pracovníka sekce zdravotnických prostředků, vedoucího ONZP.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 12. 2018

Žádost o poskytnutí informace o dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely za období od roku 2013 do listopadu 2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 12. 2018

Žádost o poskytnutí přehledu hlášených nežádoucích účinků u léčivého přípravku Propofol 1%.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se správního řízení o VaPÚ u léčivého přípravku Ibrance.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 11. 2018

Žádost o poskytnutí informace o všech dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely (s kódem SÚKL) za období celého roku 2017 a také za období od ledna do října roku 2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se pravidel pro vyhodnocování střetu zájmu pracovníků SÚKL.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 10. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí o přeřazení  přípravků  mezi léčivé přípravky za roky 2014 - 2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 10. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů: sukls58710/2014, sukls210683/2016, sukls124157/2016, sukls166923/2016, sukls207800/2016, sukls124124/2016, sukls52938/2016, sukls90336/2013, sukls133200/2013, sukls16617/2014.    

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 9. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí sukls153712/2015, sukls114802/2015, sukls98779/2015, sukls166828/2014, sukls109372/2014, sukls107465/2013, sukls241459/2012, sukls38743/2011, sukls132601/2010, sukls211333/2018, sukls199608/2018, sukls95245/2017, sukls238545/2016, sukls30320/2015, sukls69084/2009.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 9. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv vedených pod spisovými značkami: sukls72080/2014, sukls25544/2015, sukls139226/2013, sukls202167/2018, sukls206891/2016, sukls104029/2016, sukls104029/2016, sukls233874/2018, sukls63383/2018.