ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se deklarace osobních zájmů.  

1. Jsou deklarace osobních zájmů pracovníků podepisovány elektronickým podpisem ?

2. Jakým způsobem má Ústav chráněné deklarace osobních zájmů pracovníků proti pozdějšímu zfalšování/skartaci ze strany pracovníků Ústavu ?

3. Jsou deklarace osobních zájmů digitalizované ?

4. Je v místnostech, kde jsou uloženy deklarace osobních zájmů kamerový systém ? Jak dlouho jsou kamerové záznamy z daných místností uchovávaný ?

5. Seznam osob, které jsou k dnešnímu dni zodpovědné za spravování/archivaci deklarací osobních zájmů pracovníků ?

6. Pokud Ústav disponuje pokyny, pracovními postupy, ze kterých je zřejmé jakým způsobem jsou chráněné deklarace osobních zájmů proti pozdějšímu zfalšování/skartaci ze strany pracovníků Ústavu, žádám o jejich poskytnutí

Poskytnuté informace

Ad 1) Nejsou.

Ad 2) Za vyplnění deklarace osobních zájmů zodpovídá při nástupu personalista, který nástup zaměstnance procesuje. Po odsouhlasení přímého nadřízeného daného zaměstnance a vyhodnocení případného střetu zájmů, je originál tohoto prohlášení založen u osoby na personálním úseku, která je zodpovědná za další proces. Vedoucí nově přijímaného zaměstnance nemá samostatně k originálu dokumentu přístup.

Ad 3) Nejsou.

Ad 4) Není.

Ad 5) Mgr. Veronika Krásová.

Ad 6) Ústav nedisponuje pokyny, pracovními postupy, ze kterých je zřejmé, jakým způsobem jsou chráněné deklarace osobních zájmů proti pozdějšímu zfalšování/skartaci ze strany pracovníků Ústavu.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení