ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se vzdělávání zaměstnanců SÚKL.  

1. Seznam pracovníků SÚKLu u niž celkové náklady na vzdělání (ze strany externích subjektů tzn. ne náklady na vzdělávání, které Ústav prováděl sám)ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv v letech 2014-2018 přesáhly 150 tisíc Kč a to včetně cestovného (např. let do USA) a ubytování na dané vzdělávací aktivity.

2. Seznam pracovníků SÚKLu jimž Ústav hradí/hradil vzdělávací aktivity v USA v letech 2014-2018

Poskytnuté informace

Ad 1) Seznam pracovníků, u kterých celkové náklady na vzdělání (ze strany externích subjektů) v letech 2014-2018 přesáhly 150.000 Kč vč. cestovného a ubytování, byly žadateli poskytnuty.

Ad 2) Zaměstnancům SÚKL Ústav v letech 2014-2018 nehradil žádné vzdělávací aktivity v USA.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení