Prezentace k semináři 9 - Sekce dozoru

Téma:  Hlášení objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v ČR držiteli rozhodnutí o registraci LP  

Prezentace:

Seminář 9 - Sekce dozoru, 26.09.2018

Téma: Hlášení objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v ČR držiteli rozhodnutí o registraci LP