ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se kurzů Farmaceutické medicíny.  

1. Jaká byla výše tzv. registračního poplatku včetně DPH, který Ústav platí/platil za účast svých pracovníků na kurzech Farmaceutické medicíny ?

2. Počet pracovníků Ústavu, kterým Ústav hradil účast na kurzech Farmaceutické medicíny za roky 2014-2018 a celkovou částku za tyto roky ?

3. Hradil Ústav svým pracovníkům i jiné kurzy, které pořádala společnost Leading Clinical Research - R&D Training Center s.r.o. nyní GCP – Service International s.r.o..? Pokud ano, které ?

4. Jakou formou (např. neplacené volno, dovolená atd.) bylo řešeno uvolnění pracovníků Státního ústavu pro kontrolu léčiv z práce, kteří se na kurzech účastnili jako lektoři a jejich odměňování spadalo do režie společnosti Leading Clinical Research - R&D Training Center s.r.o. nyní GCP – Service International s.r.o.. ?

Poskytnuté informace

Ad 1) Ústav zaplatil za účast svých zaměstnanců na kurzu farmaceutické medicíny průměrně 17 246,97 Kč vč. DPH/osobu.

2014 – výše registračního poplatku 18 615,38 Kč vč. DPH

2015 – výše registračního poplatku 15 585 Kč vč. DPH

2017 – výše registračního poplatku 17 393,75 Kč vč. DPH

2018 – výše registračního poplatku 17 393,75 Kč vč. DPH

 

Ad 2) Celkem se kurzu Farmaceutické medicíny v letech 2014–2018 účastnilo/zúčastní 64 pracovníků Ústavu a celková výše nákladů za uvedené kurzy je 1 099 902 Kč.

Ad 3) Ano. Ústav uhradil 2 zaměstnancům registrační poplatky za 2 vysoce odborné semináře pořádající společností Leading Clinical Research - R&D Training Center s.r.o. nyní GCP – Service International s.r.o., a to „Farmakovigilance – komplexní kurz“ a „Základy biostatistiky“, které byly nezbytné ke spravování svěřené agendy.

Ad 4) Společnosti Leading Clinical Research – R&D Training Center s.r.o. nyní GCP – Service International s.r.o. zajišťuje organizačně-technicky kurz Farmaceutické medicíny, který je pořádaný AFM ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

Kurz farmaceutické medicíny je velmi unikátní. Zaměstnanci, kteří působí jako lektoři, koncipují své přednášky na danou problematiku z pohledu Ústavu. Stejně jako regulované subjekty zaměřují své přednášky na svou oblast. Zaměstnanci si tedy vykazují služební pochůzku.

Pokud by docházelo k lektorské činnosti na jiném typu vzdělávací akce, zaměstnanci si vykazují náhradní volno.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení