ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se interních předpisů SÚKL.  

1. Interní předpis S-026 a všechny jeho verze za roky 2014-2018

2. Ostatní interní předpisy/ pracovní postupy pro vyhodnocování střetu zájmů

3. Interní předpisy, které obsahují práva a povinnosti pracovníka SÚKLu

4. Interní předpisy, které obsahují práva a povinnosti inspektora SÚKLu

Poskytnuté informace

Ad 1) 

pdf.png S-026-7vydání_Stret_zajmu.pdf
pdf.png S-026-8vydani_Stret_zajmu.pdf
pdf.png S-026-9vydani_Stret_zajmu.pdf
pdf.png S-026-10vydani_Stret_zajmu.pdf

Ad 2) Viz bod 1., jiné interní přepisy neexistují.

Ad 3) Těmito předpisy jsou Pracovní řád (S-017) a Služební řád (S-065).

pdf.png S-017-8vydani_Pracovni_rad.pdf
pdf.png S-065-3vydani_Sluzebni_rad_statnich_zamestnancu_SUKL.pdf

Část žádosti v bodě 4 byla odmítnuta, neboť takovými informacemi Ústav nedisponuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení