Důležité informace

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Kreon 25000

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro...

 

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 6. 5. 2018 v Itálii.

 

Methotrexát – zahájení celoevropského přehodnocení rizika chyb v dávkování

SÚKL informuje, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení rizika chyb v dávkování léčivých přípravků obsahujících methotrexát z důvodu...

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Multi-Sanostol, sir. 1x300g  až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo ve dnech 10. a 11. 4. 2018 v Itálii.

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Castispir, 4mg tbl. mnd. 98 až z úrovně zdravotnických zařízení

 

Informace SÚKL ze dne 15.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ZYVOXID 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 600MG...

 

Změna registrace léčivého přípravku Phenaemal 0,1, tablety

SÚKL informuje o úpravě vyjádření síly v názvu léčivého přípravku Phenaemal 0,1, tbl.nob.  

 

Nejnovější články

23. 05. 2018

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

21. 05. 2018

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku verapamili hydrochloridum v lékové formě injekčního roztoku k intravenóznímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku verapamili hydrochloridum v lékové formě injekčního...

 

21. 05. 2018

Informační dopis - Xgeva

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská léková agentura ve spolupráci se společností Amgen vás informuje o riziku nového primárního maligního onemocnění.

 

18. 05. 2018

Návrh Seznamu k 20.5.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ...

 

17. 05. 2018

OOP 02-18 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 02-18 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.  

 

16. 05. 2018

Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů

Terminologie ke standardním názvům lékových forem, způsobům podání a typům obalů léčiv v národních jazycích.

 

16. 05. 2018

Seminář 7 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata   (opakování semináře 6 ze dne 5.6.2018)

 

16. 05. 2018

Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata