Důležité informace

Informace pro distributory a zprostředkovatele

SÚKL informuje o léčivých přípravcích pocházejících z krve.

 

Informace o odcizení léčivého přípravku Augmentin v České republice - aktualizace ze dne 17.9.2018

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Augmentin, ke kterému došlo dne 31.8.2018 v České republice.

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.9.2018

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Paracetamol Kabi 10 ml/mg, inf. sol., 10 x 100 ml k distribuci, výdeji a léčebnému používání.

 

Informace pro distributory – postup pro oznámení záměru distribuovat léčivý přípravek do zahraničí

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) upozorňuje distributory léčivých přípravků na povinnost vyplývající z § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o...

 

Informace SÚKL ze dne 14.9.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku JODID 100, 100MCG TBL NOB 100 I se...

 

Povinnost úhrady ročních udržovacích plateb

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o povinnosti uhrazení náhrad výdajů za úkony SÚKL spojené s trváním registrace léčivých přípravků formou ročních...

 

Změna vyjádření síly léčivého přípravku Heminevrin 300 mg, měkké tobolky

SÚKL informuje o úpravě vyjádření síly v názvu léčivého přípravku Heminevrin 300 mg, cps.mol.

 

Nejnovější články

17. 09. 2018

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

12. 09. 2018

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného...

 

11. 09. 2018

Informační dopis Feiba NF

SÚKL ve spolupráci se společností Shire si Vás dovoluje informovat o změně názvu, vyjádření jednotek síly a lékové formy a přidání nové velikosti balení v souvislosti...

 

11. 09. 2018

Změna vyjádření síly léčivého přípravku Heminevrin 300 mg, měkké tobolky

SÚKL informuje o úpravě vyjádření síly v názvu léčivého přípravku Heminevrin 300 mg, cps.mol.

 

31. 08. 2018

Věstník SÚKL 8/2018

Věstník SÚKL 8/2018 zveřejněn 31. 8. 2018

 

31. 08. 2018

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a...

 

30. 08. 2018

FI září 2018

Farmakoterapeutické informace 9/2018

 

22. 08. 2018

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů - LP obsahující léčivou látku thiopentalum natricum v lékové formě prášku pro injekční použití a určených k použití v prostředí intenzivní mediciny

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující thiopentalum natricum (0,5g nebo 1g lyofilisované látky v 1 inj....