Důležité informace

Sdělení SÚKL ze dne 19. 5. 2017

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Isolyte, inf. sol., 10x1000 ml.

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Venlafaxin Mylan 150mg, cps. pro. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Valproat Chrono Sandoz 500mg, tbl. pro. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Reakce SÚKL na článek MF Dnes "Nemoc počká"

SÚKL reaguje na článek MF Dnes ze dne 17. 5. 2017 "Nemoc počká" redaktorky Ivy Bezděkové, která uvádí zavádějící informace a plete si základní pojmy.

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Nabota inj.

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Nabota inj.

 

Změna registrace léčivého přípravku Tenormin 100

SÚKL informuje o změně vzhledu tablety léčivého přípravku Tenormin 100, 100 mg, tbl.flm., SÚKL kód 218663.

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – RETROVIR

SÚKL informuje o povolení uvedení do oběhu v ČR léčivého přípravku Retrovir 50mg/5ml POR SOL 200ml, reg.č.: 42/367/92-C, kód SÚKL: 0180427, š. H6001 v provedení,...

 

Sdělení SÚKL ze dne 12. 5. 2017

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Actilyse, 1 mg/ml inj./inf. pso. lqf., 1+1x20ml+kan. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.

 

Nejnovější články

23. 05. 2017

Věstník SÚKL 5/2017

Věstník SÚKL 5/2017 zveřejněn 23. 5. 2017

 

19. 05. 2017

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

19. 05. 2017

Seminář 11 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky – TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ (seminář není určen pro centra asistované reprodukce)   - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a...

 

19. 05. 2017

Seminář 10 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE   - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a...

 

19. 05. 2017

Pediatrický worksharing

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového PAR k pediatrickému worksharingu, z jehož závěrů vyplývají požadavky na...

 

19. 05. 2017

Návrh Seznamu k 20.5.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ...

 

18. 05. 2017

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného...

 

17. 05. 2017

OOP 03-17 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 03-17 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak.