Důležité informace

Sdělení SÚKL ze dne 1.8.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Dona, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Zoleptil

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku ZOLEPTIL do oběhu v ČR ve vyrobeném provedení, kdy vnější obal není v souladu...

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

SÚKL informuje o vydaném Opatření Ministerstva zdravotnictví týkajícím se zákazu distribuce či vývozu léčivého přípravku Antabus mimo ČR.

 

Informace o vyšetřování krádeží léčivých přípravků v Itálii a podezření na jejich následné padělání - aktualizace

Italská regulační autorita (AIFA) zveřejnila informace o krádežích a podezření na padělání některých léčivých přípravků a o následném uvedení možných padělků na trh...

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – SERETIDE 25/50 INHALER

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku SERETIDE 25/50 INHALER do oběhu v ČR.       

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k referral proceduře,...

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.7.2014

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Almiral, inj. sol. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.

 

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci, společností Alfa Wassermann S.p.A., upozorňuje na odcizení zásilky léčivých přípravků Normix, por. tbl. flm. a...

 

Nejnovější články

31. 07. 2014

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a...

 

24. 07. 2014

Hlášení o zřízení, způsobu provozování a změně adresy VPOIS

Hlášení o zřízení, způsobu provozování a změně adresy veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích.

 

18. 07. 2014

Pokyny REG-91, REG-92 a REG-93 k vnějším připomínkám

SÚKL zveřejňuje k vnějším připomínkám pokyny pro autorizované osoby žádající o stanovisko k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku.

 

18. 07. 2014

Informační dopis - Arzerra

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Arzerra, který je zasílán držitelem rozhodnutí o...

 

18. 07. 2014

Věstník SÚKL 7/2014

Věstník SÚKL 7/2014 zveřejněn 18. 7. 2014

 

18. 07. 2014

Návrh Seznamu k 20.7.2014

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.7.2014. Seznam zohledňuje 15% výši DPH,...

 

17. 07. 2014

Informační dopis - Velcade

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Velcade, který je zasílán držitelem rozhodnutí o...

 

09. 07. 2014

Změny textů informací o přípravku dle doporučení PRAC, které vyplývají z hodnocení farmakovigilančních signálů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů...

 

Elektronické publikace

Kde nás najdete?

mapa.png

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl_cz

další kontakty

Kalendář akcí

<< srpen 2014 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31