Důležité informace

Antivirotika proti hepatitidě C – riziko reaktivace hepatitidy typu B

Závěry přehodnocení potvrdily riziko reaktivace hepatitidy B. Možné riziko rakoviny jater v souvislosti s léčbou je třeba dále zkoumat.

 

Kortikosteroidy k injekčnímu podání - riziko u pacientů s alergií na bílkoviny kravského mléka

Bylo zahájeno přezkoumání rizik při podávání léčivých přípravků obsahujících methylprednisolon pacientům alergickým na bílkovinu kravského mléka

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500 MG TABLETY, tbl.nob., velikost balení 100 tablet. SÚKL kód 186334. 

 

Reakce SÚKL na tvrzení vedení ČLnK ohledně špatného stanovování maximálních cen

SÚKL je ve velmi krátké době již podruhé nucen reagovat na tvrzení vedení České lékárnické komory (komora), které bohužel nereflektuje zákon a veřejně nabádá SÚKL...

 

Listopad 2016

Informace o závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – IOMERON

SÚKL informuje o povolení uvedení léčivých přípravků IOMERON 400 1BTL X 500 ML, kód SÚKL 0137480, IOMERON 350 1BTL X 500 ML, kód SÚKL 0137481, IOMERON 400 1BTL X 200...

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – ANTABUS 400 MG

SÚKL informuje o povolení uvedení léčivého ANTABUS 400 MG tbl.eff. 50x400mg, registrační číslo 87/131/76-C, kód SÚKL 0128705 na trh v ČR v provedení, které není v...

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.12.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Fenistil, por. gtt. sol. 1x20mlx1mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Nejnovější články

09. 12. 2016

ProfiChondro Original Krém

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku ProfiChondro Original Krém, který na trh v České republice uvádí společnost PRAGOMED s.r.o.

 

09. 12. 2016

Seminář 2 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma:  Notifikace zdravotnických prostředků z pozice distributorů, dovozců a výrobců dle zák. č. 268/2014 Sb. v registru zdravotnických prostředků;...

 

09. 12. 2016

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

05. 12. 2016

FI prosinec 2016

Farmakoterapeutické informace 12/2016

 

05. 12. 2016

Změna sídla OKL Hradec Králové

SÚKL upozorňuje na změnu sídla OKL Hradec Králové

 

05. 12. 2016

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům referralu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k referralu, jehož...

 

30. 11. 2016

Seznam IPLP k 1.12.2016

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.

 

30. 11. 2016

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a...