Důležité informace

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Duodopa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, intestinální gel

SÚKL informuje o povolení uvedení léčivého Duodopa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, intestinální gel, registrační číslo 27/391/05-C, kód SÚKL 0200350 do oběhu v ČR v provedení, které...

 

Inhibitory SGLT2 (glifloziny) – rozšíření evropského přehodnocení

Přehodnocení zvýšeného rizika amputací, původně zahájené pro kanagliflozin, se nyní týká všech inhibitorů SGLT2.

 

Zydelig (idelalisib) – ukončení evropského přehodnocení

Výbor PRAC doporučuje opatření k omezení rizika závažných infekcí.

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg tbl. flm. 30x 245 mg

 

Červen 2016

Informace o závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a...

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0,5 G, IVN INJ PLV SOL 1X0,5GM I

SÚKL informuje o povolení uvedení léčivého THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0,5 G, IVN INJ PLV SOL 1X0,5GM I na trh v ČR v provedení, které není v souladu s platnou...

 

Nejnovější články

27. 07. 2016

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad...

 

26. 07. 2016

Vitadek CF forte

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Vitadek CF forte, který na trh v České republice uvádí společnost Akacia Group,...

 

26. 07. 2016

Glukózový nápoj v prášku s příchutí

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Glukózový nápoj v prášku s příchutí, který na trh v České republice uvádí společnost...

 

22. 07. 2016

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci – ROMAX INVEST s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti ROMAX INVEST s.r.o.

 

22. 07. 2016

Seminář 15 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení)

Téma: Správná klinická praxe, rozlišení studií – intervenční vs. neintervenční a které je třeba hlásit SÚKL a etickým komisím, regulace klinických hodnocení léčiv v ČR...

 

20. 07. 2016

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci týkající se implementace ochranných prvků pro již registrované léčivé přípravky

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků o základních pravidlech a požadavcích na implementaci ochranných prvků na obaly pro již registrované...

 

20. 07. 2016

Věstník SÚKL 7/2016

Věstník SÚKL 7/2016 zveřejněn 20. 7. 2016

 

20. 07. 2016

Návrh Seznamu k 20.7.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.7.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ...