ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hloubkové revize úhrad v roce 2024

Plán na 1. pololetí roku 2024


Státní ústav pro kontrolu léčiv níže zveřejňuje orientační přehled skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých zahájí hloubkovou revizi systému úhrad v prvním pololetí roku 2024.

 

  • atomoxetin o síle nad 60 mg
  • prekurzory monomethyl-fumarátu k léčbě RS
  • fixní kombinace naloxon a oxykodon
  • fixní kombinace ezetimib a statiny
  • enzalutamid
  • inhibitory androgenových receptorů druhé generace, perorální podání
  • RS 74/4 - léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy – hormony příštitných tělísek a analoga, parenterální
  • ibrutinib, akalabrutinib, zanubrutinib
  • RS 12/1 – léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, parenterální – nízkomolekulární hepariny – nižší síly určené především k profylaxi TEN
  • nitrofurantoin p.o. a nifuratel p.o.

 

V průběhu roku může dojít ke korekcím plánu dle aktuálního stavu ostatních správních řízení (např. zkrácených revizí).Sekce cenové a úhradové regulace

15.01.2024