ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Novinka v eReceptu: Pacienti mohou zpřístupnit své eRecepty a ePoukazy rodině i pečovatelům

Nemoc nebo handicap dostává pacienty a jejich rodiny často do náročných situací. Jedním ze způsobů, jak jim pomoct, je usnadnit vyzvednutí léků nebo zdravotnických prostředků. Státní ústav pro kontrolu léčiv proto neustále rozvíjí systém eRecept. Aby mohl ještě více pomáhat, spustil SÚKL jeho další funkcionalitu. Pacienti nově mohou v aplikaci sdílet přístup ke svým elektronickým receptům i poukazům na zdravotnické prostředky s kýmkoliv, koho si vyberou. Tato služba pomůže třeba pacientům s omezenou pohyblivostí nebo seniorům, kterým bude moci vyzvednout léky a zdravotnické prostředky jakákoliv pověřená osoba.  


24. listopadu 2023


Systém eRecept již od roku 2020 umožňuje rodičům, aby si do aplikace eRecept v mobilu nebo počítači přidali své nezletilé děti. Díky tomu mohou mít oba rodiče ihned po vystavení eReceptu k dispozici QR kód a léky předepsané dětem mohou obratem vyzvednout v lékárně. Od konce listopadu 2023 je tato služba dostupná pro širokou veřejnost i bez příbuzenského vztahu. Pacienti tak nově mohou sdílet přístup do své aplikace eRecept s jakoukoliv vybranou osobou. Pokud tedy pověří svou sousedku nebo pečovatele, mohou jim snadno vyzvednout léky a zdravotnické prostředky předepsané na ePoukaz.

Systém eRecept je nástroj, který vznikl proto, aby usnadnil pacientům cestu k předepsaným léčivům. Touto optikou se ho snažíme i nadále rozvíjet. Věřím, že zpřístupnění aplikace eRecept blízkým nebo pečujícím osobám může pacientům významně usnadnit život,“ říká Renata Golasíková, vedoucí oddělení eReceptu.

Jak bude služba fungovat?

Pacienti si mohou nastavit, co přesně se zmocněnou osobou budou sdílet. V aplikaci eRecept standardně najdeme naše vystavené elektronické recepty, elektronické poukazy na zdravotnické prostředky a záznamy o očkování evidované během roku 2022. Uživatelé si vyberou, kterou službu nebo služby vybrané osobě zpřístupní, omezit lze také rozsah sdílených informací.

V aplikaci si můžeme nastavit zmocnění tak, aby například pečovatelka nebo ošetřovatel měli přístup pouze k nevydaným eReceptům, kterým ještě neskončila platnost. Přehled dříve vydaných eReceptů, standardně dostupných v aplikaci, nemusí být viditelný. Stejně tak lze nakládat s elektronickými poukazy na zdravotnické prostředky a případně i s vyplněnými záznamy o očkování,“ vysvětluje Golasíková.

Zmocnění je možné nastavit prostřednictvím:
  • webové aplikace pro pacienty,
  • mobilní aplikace pro pacienty (aplikace ke stažení na Google Play, App Store),
  • zasláním vyplněného formuláře prostřednictvím datové schránky zmocnitele,
  • zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem zmocnitele na adresu sídla SÚKL.
Nastavení zmocnění krok za krokem

V aktualizované verzi mobilní aplikace eRecept je v základním menu dostupná možnost „založení nového zmocnění“. Po rozkliknutí stačí vyplnit rozsah a trvání zmocnění, aplikace následně vygeneruje přístupový kód a QR kód. Zmocněná osoba má pak 24 hodin na to, aby ve své aplikaci vyplnila buď vygenerovaný kód nebo naskenovala QR kód a zmocnění přijala. Aplikace nabízí také přehled všech přijatých a udělených zmocnění.

Příklad: Uděluji zmocnění v mobilní aplikaci eRecept

eRp Zmocnění (1)_1.png 

Podobně je možné nastavit zmocnění také ve webové aplikaci eRecept. Přístup k aplikacím je snadný a možností je mnoho. Lze využít bankovní identitu, MojeID, mobilní klíč eGovernmentu nebo třeba eObčanku,“ uzavírá Golasíková.

Příklad: Přijímám zmocnění v mobilní aplikaci eRecepteRp_Zmocn__n__.png