Farmakoterapeutické informace

Farmakoterapeutické informace jsou určeny především lékařům a lékárníkům a jsou vydávány Státním ústavem pro kontrolu léčiv v nákladu 12.000 výtisků a distribuovány jako příloha Časopisu českých lékárníků a Zdravotnických novin (A11).  

O publikaci

Šéfredaktor:

 • MUDr. Marie Alušíková, CSc.

Odborní redaktoři:

 • MUDr. Tomáš Boráň
 • MUDr. Martina Kotulková

Výkonný redaktor:

 • RNDr. Blanka Pospíšilová, CSc.

Redakční rada

 • Doc. MUDr. Štefan Alušík, CSc., IPVZ
 • Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., Fakultní nemocnice Brno
 • Doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc., Fakultní nemocnice Bulovka
 • PharmDr. Milada Halačová, PhD.
 • doc. MUDr. Filip Málek, PhD.
 • MUDr. Bohumil Seifert, Ústav všeobecného lékařství
 • Prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc., FNKV
 • Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., VFN