Farmakoterapeutické informace

Farmakoterapeutické informace jsou určeny především lékařům a lékárníkům a jsou vydávány Státním ústavem pro kontrolu léčiv v nákladu 12.000 výtisků a distribuovány jako příloha Časopisu českých lékárníků a Zdravotnických novin (A11).  

O publikaci

 • Šéfredaktor:
  • MUDr. Marie Alušíková, CSc.
 • Odborní redaktoři:
  • MUDr. Jana Mladá
  • MUDr. Martina Kotulková
 • Výkonný redaktor:
  • RNDr. Blanka Pospíšilová, CSc.
 • Redakční rada
  • Doc. MUDr. Štefan Alušík, CSc., IPVZ
  • Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., Fakultní nemocnice Brno
  • Doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc., Fakultní nemocnice Bulovka
  • RNDr. Jarmila Kramlová, lékárník
  • MUDr. Jiří Lyer, Santé, s.r.o.
  • MUDr. Bohumil Seifert, Ústav všeobecného lékařství
  • MUDr. Jana Skalická, CSc., soukromý kardiolog
  • Prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc., FNKV
  • Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., VFN