ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 9. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Ústavu o přestupcích podle zákona o technických požadavcích na výrobky za rok 2022.    

Ústav žadateli poskytl požadované informace s výjimkou informací týkajících se osobních údajů v nich uvedených, které neposkytl v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.