ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku metamizol nebo léčivé látky takrolimus, sertralin, valproát, methadon a efavirenz

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku metamizol v kombinacích v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 10. - 11. listopadu 2020.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 6. 2021

Žádost o poskytnutí celkem 265 rozhodnutí Ústavu specifikovaných v žádosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 7. 2021

Žádost týkající se poskytnutí informací o vakcínách proti onemocnění Covid – 19 a léčby roztroušené sklerózy, konkrétně: „Zůstávají pacientům s roztroušenou sklerózou léčených lékem Ocrevus (ocrelizumab) protilátky po očkování jakoukoli vakcínou proti Covid-19? Dokáže si takový pacient vytvořit vlastní protilátky i bez očkování?“  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 7. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls90191/2013 a sp. zn. sukls210911/2011 verzi PDF.    

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku MENOGON® 75 IU

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku MENOGON® 75 IU.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 9. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   

 

Příručka EMA CTIS týmu pro zadavatele k používání EU portálu.

Důležitá informace pro zadavatele klinických hodnocení humánních léčivých přípravků v souvislosti s EU portálem.  

 

Úprava názvu léčivého přípravku JODID 100 mikrogramů tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu léčivého přípravku Jodid 100, 100 mcg, tbl. nob.    

 

Změna registrace léčivého přípravku Omeprazol Aurovitas 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o přidání nového typu primárního obalu a velikostí balení u léčivého přípravku OMEPRAZOL AUROVITAS, 20 mg, cps. etd.    

 

Důležité závěry výboru PRAC k vakcínám proti covid-19 (srpen 2021)

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zveřejnila výstupy z pravidelného jednání Farmakovigilančního výboru pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) z 5. srpna 2021.  

 

Důležité závěry výboru PRAC k vakcínám proti covid-19 (srpen 2021)

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zveřejnila výstupy z pravidelného jednání Farmakovigilančního výboru pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) z 5. srpna 2021.