ALL IN A DAY Vitamin D3 4000 IU

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku ALL IN A DAY Vitamin D3 4000 IU výrobce SENSILAB d.o.o., se sídlem Verovškova 55a, 1000 Ljublijana, Slovenia

Texty na obalu:

název: ALL IN A DAY Vitamin D3 4000 IU

velikost balení: 30 kapslí

forma výrobku: kapsle

kvalitativní a kvantitativní složení (1 tobolka):

vitamín D3 (cholekalciferol) ………………………………………………………………………………... 100 µg

arabská klovatina ……………………………………………………………………………………………….. 380 mg

stearanu hořečnatého ……………………………………………………………………………………………. 5 mg

hypromelóza

-účel použití výrobku: pro normální funkci svalů, udržuje silné kosti a podporuje imunitní systém.

Výrobek ALL IN A DAY Vitamin D3 4000 IU naplňuje definici léčivého přípravku uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech, což znamená, že tento produkt musí splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená tímto zákonem. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné ho bezodkladně vrátit dodavateli. 

Oddělení dozoru nad reklamou 29.6.2021