ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pokyny pro odeslání žádosti

Podání žádosti podle části šesté zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů lze učinit několika způsoby:

1)      Přímo prostřednictvím webového formuláře žádosti - Formuláře pro podání   žádostí, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz):

Pro podání žádosti přímo prostřednictvím webového formuláře použijte tlačítko „Elektronicky podepsat formulář“ a poté „Odeslat podepsaný formulář“.

Údaje zapsané do formuláře autorizujte pomocí uznávaného elektronického podpisu. Upozorňujeme, že elektronický formulář je podepisovaný pomocí aplikace eRecept Signer (návod k instalaci komponenty eRecept Signer naleznete zde, postup v případě technických problémů naleznete zde). Autorizovaná data jsou z formuláře zabezpečeně odeslána do databáze SÚKL bez potřeby dalšího zásahu uživatele. Přijetí žádosti je pro potřeby žadatele automatizovaně potvrzeno.

2)      Formou datové zprávy opatřené elektronickým podpisem pomocí kvalifikovaného certifikátu prostřednictvím elektronické pošty na adresu posta@sukl_cz viz https://www.sukl.cz/sukl/elektronicka-podatelna-1. 
 3)      Prostřednictvím datové schránky – viz Datové schránky, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz). 
 4)       V listinné formě s podpisem oprávněné osoby je možné žádost doručit poštou nebo osobně na podatelnu Ústavu – viz https://www.sukl.cz/sukl/podatelna-pokladna.

     

Pro podání žádosti podle bodů 2) až 4) použijte ve formuláři Formuláře pro podání žádostí, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)  tlačítko "Stáhnout formulář v PDF".

 

Sekce cenové a úhradové regulace

15.4.2024