Způsob podání žádosti o informace

Písemně

 1. Prostřednictvím pošty na adresu:
  Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Šrobárova 48
  100 41 Praha 10,
 2. Osobně v podatelně SÚKL (na téže adrese jako pro podání poštou),
 3. Prostřednictvím faxu na čísle +420 271 732 377,
 4. Prostřednictvím datové schránky,
 5. Prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny posta@sukl_cz.

Telefonicky

O informaci můžete požádat telefonicky informační středisko SÚKL na telefonním čísle +420 272 185 333. Telefonickou informaci Vám SÚKL poskytne neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá Vás, o podání žádosti písemně.