Informativní přehledy

Informativní přehled skupin léčivých látek dle přílohy č. 2

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) poskytuje pro informaci přehled skupin léčivých látek dle Přílohy č. 2 jak ve znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb., v platném znění“), tak ve znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, platném do 30.11.2011 (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb., ve znění platném do 30.11.2011“).