ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled referenčních skupin a skupin léčivých látek dle přílohy č. 2


Přehled skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely ze správních řízení o cenách a úhradách a skupin léčivých látek dle přílohy č. 2

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) uveřejňuje přehled skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „PZLÚ“) a zařazení skupin léčivých látek dle přílohy č. 2

V souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), Ústav zařazuje léčivý přípravek do referenční skupiny (dále jen „RS“), neprokáže-li se v průběhu řízení, že do dané referenční skupiny léčivý přípravek nenáleží.

Označení referenčních skupin odpovídá číslu RS dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, je-li tato skupina uvedena ve vyhlášce, nebo internímu označení Ústavu, byla-li skupina vytvořena Ústavem ve správním řízení o výši a podmínkách úhrady.

Ústav zároveň pro větší přehlednost poskytuje pro informaci přehled skupin léčivých látek dle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

Tento přehled je pomůckou při zjišťování existence hrazeného léčivého přípravku/PZLÚ při aplikaci postupu podle ustanovení § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. a jako takový má pouze orientační, nezávaznou a pracovní povahu. Přehled není možné považovat za úplnou informaci o všech léčivých látkách spadajících do skupin podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. a to s ohledem na jeho proměnlivost na základě probíhajících správních řízení.

 

Znění přílohy platné k 25. 9. 2023

 

ATC Skupiny-rozřazení do SRS

 

Sekce cenové a úhradové regulace

26.09.2023