Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 4. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vedené pod sp. zn. sukls1884/2019, sukls8575/2018, sukls211257/2019, sukls308474/2019 a sukls303165/2020.  

Poskytnuté informace

Žadateli bylo poskytnuto rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls8575/2018 a sukls303165/2020, navazující rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ke sp. zn. sukls1884/2019 a ke sp. zn. sukls8575/2018 a rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls1884/2019, sukls211257/2019 a sukls308474/2019 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.