ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se společnosti DUX Consulting a.s .  

1. Rozhodovala ředitelka odboru klinického hodnocení léčiv ve správních řízení, ve kterých se přímo nebo nepřímo (jako zástupce ve správním řízení) vyskytovala společnost DUX Consulting a.s.? Pokud ano, žádám seznam těchto správních řízení.

2. Byl Státní Ústav pro kontrolu léčiv v jakémkoliv obchodním vztahu se společností DUX Consulting a.s.? Pokud ano, tak o jaký obchodní vztah se jednalo a také dále žádám o poskytnutí obchodní smluv s danou společností.

3. Podílel se Státní ústav pro kontrolu léčiv v letech 2005-2014 na kurzech farmaceutické medicíny pořádaných společností DUX Consulting a.s.? Pokud ano, jak konkrétně ? Pokud existovala nějaká písemná smlouva nebo dohoda společnosti DUX Consulting a.s. se Státním ústavem pro kontrolu léčiv v oblasti pořádání kurzů nebo školení žádám o její zaslání.

Poskytnuté informace

Ad 1) Ano, ředitelka odboru klinického hodnocení léčiv podepsala rozhodnutí Ústavu jako pověřená úřední osoba ve správních řízení, ve kterém se přímo či nepřímo vyskytovala společnost DUX Consulting a.s., a to ve správním řízení sp.zn. sukls21688/2009.

Ad 2) Ne, nebyl.

Ad 3) Nepodílel. Žádnou písemnou smlouvu ani dohodu se společností DUX Consulting a.s. Ústav nemá.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení