ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 1. 2019

Žádost o poskytnutí veškerých odborných stanovisek, posudků či rozhodnutí SÚKL , ve kterých v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZZP “) posuzoval, zda programové vybavení je zdravotnickým prostředkem ve smyslu ustanovení §2 ZZP.  

Poskytnuté informace

Žadateli bylo poskytnuto požadované rozhodnutí vydané pod č. j. sukl40896/2016 a stanovisko vydané pod č.j. sukl207296/2015 v plném znění a rozhodnutí vydané pod č.j. sukl341014/2018 a stanoviska vydaná pod č.j. sukl166820/2018, sukl279660/2018 a sukl185730/2017 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení