ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 8. 2021

Žádost o informace ve znění „Žádám o zaslání celkového počtu úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covid-19. Dále prosím o zaslání věku, pohlaví zemřelých osob, jakou vakcínou byli očkováni a zda jim byla aplikována jedna nebo dvě dávky vakcíny. Máte prosím k dispozici i informaci, za jak dlouho po očkování osoby zemřely?“  

Ústav žadatelce poskytl požadované informace v bodu 1) žádosti formou odkazu na zveřejněnou informaci.

 

K bodu 1) žádosti Ústav dále poskytl následující informace:

Ústav pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách týdenní přehled podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covid-19. V tomto přehledu je uvedena i kategorie „celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covid-19“. V poslední zveřejněné zprávě ke dni 10. 8. 2021 je celkový počet nahlášených úmrtí 103 (dostupné zde: https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci).

Ústav v rámci transparentnosti zveřejňuje počet úmrtí (stejně jako i počet různých typů nežádoucích účinků), které byly nahlášeny jako podezření na možný kauzální (příčinný) vztah k očkování vakcínami proti onemocnění covid-19. Tyto počty jsou zveřejňovány souhrnně pro všechny vakcíny, protože specifikace pro jednotlivé vakcíny může vést k významným misinterpretacím – z různých důvodů může být hlášeno častěji na určitou vakcínu, aniž by to znamenalo její vyšší riziko, avšak veřejnost by mohla chybnou interpretací údajů např. odmítat určitou vakcínu a preferovat jinou, která však ve skutečnosti může být více riziková.

Veškerá hlášení, ať od pacientů nebo od zdravotníků, jsou pouze podezření na nežádoucí účinky, nikoli skutečné nežádoucí účinky dané látky. Právě u vakcín proti onemocnění covid-19, které jsou podávány neobvykle velkému počtu osob, mohou být po očkování pozorovány různé zdravotní potíže (včetně úmrtí), ke kterým dochází v běžné populaci a vztah k podanému očkování je pouze časový, ale nikoli příčinný. Veškerá hlášení podezření na závažné či neočekávané nežádoucí účinky z celého světa jsou průběžně hodnocena Výborem pro hodnocení rizik léčivých přípravků Evropské agentury pro léčivé přípravky za účelem prokazování či vyloučení příčinné souvislosti s vakcínami proti onemocnění covid-19. Pokud je příčinná souvislost prokázána, je veřejnost informována prostřednictvím informací na webových stránkách Ústavu a následně médii, zdravotnická veřejnost i prostřednictvím rozesílaných dopisů.

Ve zbytku Ústav rozhodl o odmítnutí části žádosti.