ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 10. 2021

  Žadatel požadoval informaci, co vše je třeba přiložit k žádosti na Státní ústav pro kontrolu léčiv o přezkoumání a dále o potvrzení nebo vyloučení možného autoimunitního onemocnění s trvalými vážnými následky po povinném očkování dítěte.  

Aby mohl Státní ústav pro kontrolu léčiv s podnětem dále pracovat, je potřeba toto nahlásit jako podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku. Nahlásit toto jako nežádoucí účinek by měl učinit nejlépe lékař, který dotčené dítě očkoval, případně může nahlásit nežádoucí účinek i zákonný zástupce dítěte, k hlášení však bude potřeba doložit lékařskou zprávu, pokud ji má k dispozici, nebo kontakt na lékaře.

Pro hlášení je rovněž třeba upřesnit, o jakou vakcínu se jednalo (zda M-M-RVAXPRO nebo PRIORIX INJ.STŘÍKAČKA). Způsob hlášení podezření na nežádoucí účinek, případně formulář pro nahlášení podezření na nežádoucí účinek je k dispozici na tomto odkazu: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.