ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 8/2007

 

 • Obsah
 • Důležitá sdělení
  • Opatření při závadách kvality či nežádoucích účincích léčiv - červenec 2007
 • Pokyny SÚKL
  • Přehled pokynů platných k 1.9.2007
  • KLH-21 verze 1 - Hlášení nežádoucích účinků humánních léčivých přípravků v klinickém hodnocení
  • VYR-29 verze 1 - Žádost o povolení/změnu v povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin z krve nebo jejích složek pro další výrobu
 • Informace
  • Informace k provedené změně přidělování identifikačních kódů SÚKL - konverze kódů
  • Evropský workshop projektu RAPSODY
  • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v červenci 2007
  • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
  • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
  • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
  • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL
  • Přehled údajů o základních činnostech sekce lékárenství a kontroly distribuce ve 2. čtvrtletí 2007
  • Přehled údajů o základních činnostech inspekční sekce ve 2. čtvrtletí 2007
  • Přehled údajů o činnostech sekce zdravotnických prostředků za 2. čtvrtletí roku 2007
  • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci červenci 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v říjnu 2007
  • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Informace o registrovaných léčivech a specifických léčebných programech
  • Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: od 21.6.2007 do 25.7.2007
  • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou v období: od 1.7.2007 do 31.7.2007
  • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.7.2007 do 31.7.2007