ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 13.6.2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

Tato oprava je provedena v souladu s § 39n odst. 3 zákona a je účinná ke dni uveřejnění na úřední desce. Oprava Seznamu uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků (LP) a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), o jejichž úhradě Ústav rozhoduje, včetně jejich maximálních či ohlášených cen výrobce, výše a podmínek úhrady včetně jejich nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele spolu s výší doplatku do započitatelného limitu. Dále Seznam obsahuje základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin.

Ústav ve vydávané opravě doplnil kódy 0203092, 0203271, 0203272, 0203273 a 0203274. Dále bylo opraveno znění indikačního omezení u přípravků SYMBICORT TURBUHALER, kódy 0180081, 0180087 a 0180098.


Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků


Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě


Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)


Vysvětlivky a pomocné číselníky

 

Upravené datové rozhraní Seznamu cen LP/PZLÚ používaných při ústavní péči neobsahuje DNC

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)