ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Farmakovigilanční výbor PRAC se zabývá vakcínou AstraZeneca

Farmakovigilanční výbor (PRAC) se 16.3.2021 na svém jednání zabýval podrobným hodnocením případů vzniku krevních sraženin u osob, které byly očkovány vakcínou COVID-19 Vaccine AstraZeneca. V některých případech byl současně popisován nízký počet krevních destiček.  

Zatímco hodnocení stále ještě probíhá, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zastává stanovisko, že přínosy vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca v prevenci onemocnění COVID-19, které je spojeno s rizikem hospitalizace a úmrtím, převažují nad riziky nežádoucích účinků.

Hodnocení se zaměřuje na dostupná data o všech tromboembolických příhodách. Národní lékové agentury co nejrychleji doplňují chybějící či neúplné informace k případům, které u nich byly hlášeny. Pokračuje rychlá a důsledná analýza dostupných údajů ohledně těchto případů s cílem zjistit, zda vakcína mohla k jejich vzniku přispět nebo zda případy byly způsobeny jinými příčinami.

Farmakovigilanční výbor uzavře hodnocení ve čtvrtek 18.3.2021 a vydá nezbytná doporučení pro další postup.