2013

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").

odst. 1 písm. a)

V roce 2013 přijal Státní ústav pro kontrolu léčiv 40 žádostí o informace podaných v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. V 1 případě bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti a ve 4 případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

odst. 1 písm. b)

Ve 2 případech bylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

odst. 1 písm. c)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebylo vedeno soudní řízení.

odst. 1 písm. d)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla Státním ústavem pro kontrolu léčiv poskytnuta žádná výhradní licence.

odst. 1 písm. e)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

 

Tiskové a informační oddělení
28. 2. 2014