ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2009

Výroční zpráva o poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů.  

odst. 1 písm. a)

V roce 2009 přijal Státní ústav pro kontrolu léčiv 27 žádostí o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Ve 4 případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti a ve 4 případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

odst. 1 písm. b)

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo v 1 případě podáno odvolání. 

odst. 1 písm. c)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebylo vedeno soudní řízení.

odst. 1 písm. d)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla Státním ústavem pro kontrolu léčiv poskytnuta žádná výhradní licence.

odst. 1 písm. e)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím byly podány 3 stížnosti na postup při vyřizování žádosti.
V prvním případě byla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a odst. 1 písm. c), stížnost byla vyřízena dle § 16a odst. 5 zákona poskytnutím požadované informace.
V druhém případě byla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a odst. 1 písm. b), stížnost byla dle § 16a odst. 5 předložena spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
Ve třetím případě byla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a odst. 1 písm. c), stížnost byla dle § 16a odst. 5 předložena spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

 

Tiskové a informační oddělení
28. 2. 2010