ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VYR-32 dopl. 1 verze 2

SÚKL vydává revidovaný pokyn VYR-32, Doplněk 1 „výroba sterilních léčivých přípravků“, který je překladem pokynu Evropské komise (EudraLex, Svazek 4, Část 1, Annex 1) platného od 25.8.2023  

Výroba sterilních léčivých přípravků

Tento pokyn nahrazuje pokyn VYR-32 Doplněk 1 verze 1.

Tento pokyn je překladem The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4, EU Guidelines to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use, Annex 1, Manufacture of Sterile Medicinal Products, ve znění platném k 25.08.2023.


VYR-32_Doplněk_1_verze2.pdf, file type pdf, (813,16 kB)