ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obecné doporučení k součinnosti účastníkům řízení dle § 39da o úhradě léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění

Ústav v souvislosti s probíhajícími správními řízení dle ustanovení § 39da zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, děkuje účastníkům za dosavadní součinnost a uvádí následující informaci:

Na webu byly k 1. 3. 2023 aktualizovány formuláře pro účastníky správního řízení: zdravotní pojišťovny, odborné společnosti a pacientské organizace.

Aktualizace spočívá zejména v přidání možnosti se vyjádřit se k návrhu podmínek úhrady (indikačního omezení) uvedenému v žádosti.

Ústav zde připomíná, že po vyrozuměním o zahájení řízení mají všichni účastníci 30 dní lhůtu na návrhy a důkazy. V tomto období sběru podkladů je především v zájmu koncentrace a hospodárnosti řízení, uvést jakýkoliv komentář či poznatek (ve formě podání) týkající se přímo podané žádosti.

Zejména tedy Ústav nově navrhuje, dle aktuálních zkušeností z probíhajících řízení, právě komentář či poznatek účastníka k žadatelem navrženým podmínkám úhrady.

Právě ve lhůtě pro sběr podkladů mohou účastníci použít strukturované formuláře s návodnými otázkami, ať již vyplní dle jim dostupných informací a znalostí vše nebo jen část.

Obecným cílem strukturovaných formulářů je koncentrace řízení a předejití či minimalizace pozdější nezbytnosti dodatečných výzev účastníkům ze strany Ústavu.

Ústav děkuje účastníkům řízení za jejich včasná podání ve lhůtě pro sběr podkladů.

1.3.2023

Sekce cen a úhrad