ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect 100mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect 100mg     

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku přípravku Aspirin Protect 100mg, šarže BT15UX4 s dobou použitelnosti 07/2024. Padělek byl zachycen na území Mexika. 

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Bayer AG, Leverkusen, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Léčivý přípravek Aspirin Protect 100mg je v ČR registrován národním postupem a je indikován například k léčbě akutního infarktu myokardu a nestabilní anginy pectoris u dospělých. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Aspirin Protect 100mg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti 

3. 5. 2023

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect 100mg - Aktualizace ze dne 27. 6. 2023, 27.06.2023

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect 100mg, 28 tablet.