ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Padělky v legálním distribučním řetězci

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport, 500SU inj. plv. sol. 1.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Iclusig

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Iclusig (ponatinib) tablets 15mg, 30 film-coated tablets.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Pascorbin 150 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Pascorbin 150 mg.   

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Desenfriol-ito plus, Rantudil a Rosel

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivých přípravků Desenfriol-ito plus, Rantudil a Rosel.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Xenical 120mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Xenical, 120mg, cps.dur.84.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Invanz 1g

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Invanz 1g.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Zadilaxol, 10mg/2ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Zadilaxol, 10mg/2ml inj.sol.   

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Mobotin 40mg, Regolix 120mg, Nenatin 40 mg a Larotin 100 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků  Mobotin 40mg, Regolix 120mg, Nenatin 40 mg a Larotin 100 mg.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Skyrizi 75 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Skyrizi 75 mg.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Erelzi 50 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku Erelzi 50 mg podezřelého z padělání.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Mesporin 1000 mg IV

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Mesporin 1000 mg IV.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Perjeta

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Perjeta, 420 mg inf. cnc. sol. 1X14ml  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport - aktualizace ze dne 14. 10. 2022

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport, 500SU inj. plv. sol. 1.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Botox Lyophilized Powder Vial 100U

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Botox Lyophilized Powder Vial 100U, inj. plv. sol.  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Brospina, Bedoyecta a Bedoyecta Tri

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Brospina, 0,3mg/1ml sol. 5 amp., Bedoyecta, 30 cápsulas a Bedoyecta Tri, 2ml inj. sol. 5.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Tin-Tec

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku  Tin-Tec, 0,125mg po. liof. inj. iv. fa. vd. trans. X 5fa.  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Krytantek Ofento, Relacum, Bridion, Avastin a Herceptin - aktualizace ze dne 16.9.2022

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Krytantek Ofento 5ml, Relacum 15mg/3ml a 50mg/10m, Bridion 2ml, Avastin 25mg/ml a Herceptin 440mg.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Ozempic 0,5 mg/1,5 ml.   

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Keytruda, Higlobin a Ocrevus

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Keytruda 100mg/4ml, Higlobin 5 g, a Ocrevus 300mg/10ml.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Gamimune N 5%

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku  Gamimune N 5%.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Vitamin C

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Vitamin C 25 g/100 ml inf. cnc. sol.  

 

Informace o výskytu balení léčivých přípravků Keytruda, Enbrel, Simponi, Cosentyx, Humira, Roactemra, Trevicta, Xeplion, Xtandi podezřelých z padělání

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivých přípravků Keytruda,  25mg/ml inf.cnc.sol., Enbrel, 50mg inj. sol. ,  Simponi, 50mg inj.sol.pep., Cosentyx,  150mg inj.sol., Humira,  40mg inj.sol., Roactemra,  162mg inj.sol.isp., Trevicta, 525mg inj.sus.pro., Xeplion,  150mg inj.sus.pro. a  100mg inj.sus.pro. a Xtandi,  40mg tbl. flm.  podezřelých z padělání.  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Cialis

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Cialis 5mg a Cialis 20 mg.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Forxiga

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Forxiga  10 mg.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Perjeta

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1x14ml.   

 

Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Keytruda a Enbrel

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Keytruda, 25mg/ml inf. cnc. sol. 1x4ml a Enbrel, 50mg/ml inj. sol.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Saizen

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Saizen, 8 mg/ml inj. sol. zvl. 1X2,5ml.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin Flexpro

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Norditropin Flexpro.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Targocid® Injection 400 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Targocid® Injection 400 mg.