ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect 100mg - Aktualizace ze dne 27. 6. 2023

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect 100mg, 28 tablet.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku přípravku Aspirin Protect 100mg, 28 tablet, šarže BT15GX2 s dobou použitelnosti 31.05.2023. Padělek byl zachycen na území Mexika. 

Léčivý přípravek Aspirin Protect 100mg je v ČR registrován národním postupem a je indikován například k léčbě akutního infarktu myokardu a nestabilní anginy pectoris u dospělých. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Aspirin Protect 100mg, 28 tablet a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti 

23. 6. 2023

 

Aktualizace ze dne 27. 6. 2023

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Bayer AG, Leverkusen, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect 100mg, 03.05.2023

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect 100mg