ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

CAU-05 verze 6

Pokyny pro vyplnění žádosti o změnu  výše a podmínek úhrady / maximální ceny výrobce / maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady  léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely  

Tento pokyn nahrazuje předchozí pokyn CAU-05 verze 5 s platností od 15. 4. 2024.

 

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanoveními § 32d a § 39i zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 45 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Pokyn má doporučující charakter.

CAU-05_verze6_Pokyny pro vyplnění žádosti o změnu.pdf, file type pdf, (198,81 kB)