Pokyny a doporučení účastníkům řízení

 

 Pokyn  Název

Angl.
verze

Platnost od Nahrazuje

CAUn-01

Pokyny pro vyplnění žádosti o přepis maximální ceny výrobce, výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely

NE 22.11.2017

-

CAU-04 verze 5

Pokyny pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady maximální ceny výrobce maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely

NE 29.03.2021

CAU-04 verze 4

CAU-05 verze 3

Pokyny pro vyplnění žádosti o změnu výše a podmínek úhrady maximální ceny výrobce maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely

NE 01.08.2013 CAU-05 verze 2

CAU-06 verze 2

Pokyny pro vyplnění žádosti o zrušení výše a podmínek úhrady maximální ceny výrobce maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely

NE 01.08.2013 CAU-06 verze 1

CAU-07

Pokyny pro vyplnění žádosti o kvalifikaci do úhradové soutěže

NE 18.03.2014 -

CAU-08

Požadavky na strukturu odborných důkazů, které se předkládají spolu se žádostí o stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ

ANO 09.09.2019 -