ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace pomocného číselníku LIM Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1. 4. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje úpravu pomocného číselníku „LIM“ Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Seznam“), s platností od 1. 4. 2024.  

V Seznamu již nejsou zařazeny žádné přípravky, jejichž způsob vykazování zdravotní pojišťovně vycházel z Přílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 63/2007 Sb. o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely. K předejití nejasností nebo nesprávných interpretací byly tyto symboly odkazující na vyhlášku č. 63/2007 Sb. z pomocného číselníku odstraněny. Tímto odstraněním pozbyly účelu i vazby na pole LEG_JUHR, proto zároveň došlo ke zrušení příslušných sloupců.

Zároveň byl upraven popis významu symbolu 0 v pomocném číselníku NEZAP:

0

přípravky, které se nevydávají pacientovi v lékárně (LIM: A, D, S, C1, C2, C3)


Nový pomocný číselník LIM s platností od 1. 4. 2024 je k dispozici ke stažení:

Sekce cenové a úhradové regulace

26. 3. 2024