ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mediket šampon

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Mediket šampon, který na trh v České republice uvádí společnost Benemedo, s.r.o.     

Výrobek Mediket šampon, obsahující mj. 1% ketokonazol, což je je širokospektré azolové (imidazolové) antimykotikum, látka k topické léčbě kožních mykotických onemocnění. Působením výrobku MEDIKET ŠAMPON tedy dochází k ovlivnění metabolismu kvasinek a plísní prostřednictvím farmakologického účinku ketokonazolu.

S ohledem na složení je výrobek Mediket šampon léčivým přípravkem a musí splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená zákonem o léčivech. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

 

Oddělení dozoru nad reklamou
28. 1. 2015