Pokyny a formuláře

UST-38

Neintervenční poregistrační studie, které nejsou bezpečnosti - posuzování reklamního charakteru  

 

UST-35 verze 2

Neintervenční poregistrační studie.  

 

UST-27 verze 3

Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky.  

 

UST-23 verze 3

Poskytování reklamních vzorků humánních léčivých přípravků.  

 

UST-16 verze 1

Sponzorování a odměňování odborníků podle zákona o regulaci reklamy.