Nové datové rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2020

SÚKL zveřejňuje úpravu datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ (dále jen „SCAU“) a Seznamu LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči (dále jen „SCUP“), která vstoupí v platnost k 1.1.2020 a poprvé bude realizována v návrhu SCAU k 20.12.2019.  

1. Úprava, která zohledňuje aktualizaci položek DDDM a DDDJ dle WHO, si vyžaduje rozšíření polí ve sloupcích:

  • č. 57 ze stávajících 4 znaků na 5 znaků
  • č. 58 ze stávajících 2 znaků na 4 znaky

č.

P/N

Označení

Typ

Velikost

Název

Popis

57

N

DDDM

C

4 →   5

množství   léčivé látky v DDD

Definovaná   denní dávka – množství léčivé látky – údaj dle WHO

58

N

DDDJ

C

2 →   4

jednotka   množství léčivé látky v DDD

Definovaná   denní dávka – jednotka – údaj dle WHO

 

Bližší informace viz odkaz: http://www.sukl.cz/uprava-ciselniku-jednotek-v-nekterych-datovych-zdrojich

 

2. S touto změnou bude zároveň upřesněn popis zkratek ve sloupci č. 13 (T_REG) pro typ registrační procedury, které mohou nabývat hodnot:

CMS – registrace postupem vzájemného uznávání (MRP, DCP), ČR jako dotčený stát

EUR – registrace centralizovaným postupem Společenství (s výjimkou orphans)

NAR – registrace národním postupem

ORP – léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (orphans)

PRE – převzetí registrace z jiného členského státu

RMS – registrace postupem vzájemného uznávání (MRP, DCP), ČR jako referenční členský stát

SDI  – souběžná distribuce

SOU – souběžný dovoz

 

Nové datové rozhraní ke stažení pro číselníky:

Sekce cen a úhrad

22.10.2019