Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Combigan

SÚKL obdržel od irské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Combigan, 2 mg/ml+ 5mg/ml, oph. gtt. sol.  

Irská regulační autorita informuje o výskytu padělku léčivého přípravku Combigan, 2 mg/ml+ 5mg/ml, oph. gtt. sol., šarže č. E74469 a č. E73028.

Padělaná balení byla zachycena na území Egypta. Čísla šarží odpovídají originálním číslům šarží jiných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Allergan Pharmaceuticals Ireland. Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Allergan Pharmaceuticals Ireland, potvrdil, že předmětné šarže nebyly dodány na český trh. Předmětné šarže nebyly identifikovány ani v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

V České republice je léčivý přípravek Combigan, oph. gtt. sol. 1x5ml, registrován postupem vzájemného uznávání a používá se k léčbě glaukomu (zeleného zákalu). Obsahuje dvě různé léčivé látky (brimonidin a timolol), které obě snižují zvýšený nitrooční tlak.

 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti 

7. 3. 2016