ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výpadky systému CESNET a dopad na elektronickou preskripci

SÚKL informuje o závadě systému CESNET a o dopadu na elektronickou preskripci.  

V důsledku závady mezi autonomním systémem CESNET a dochází nadále k výpadkům komunikace prostřednictvím VPN a internetu u některých zdravotnických zařízení, která komunikují s Centrálním úložištěm elektronických receptů (CÚER). V praxi to může znamenat, že některé lékárny nemohou dočasně vydávat elektronické recepty eRecepty.

Závada je dle sdělení poskytovatele internetové konektivity velkého rozsahu a postihuje více uživatelů internetu, a to zejména při komunikaci prostřednictvím VPN. Poskytovatel na odstranění poruchy intenzivně pracuje a řeší problém přímo s výrobcem vadného zařízení. 

SÚKL očekává, že problém bude ze strany poskytovatele vyřešen v co nejkratší době. O vyřešení bude SÚKL informovat prostřednictvím webových stránek.

Odd. eReceptu
9. 3. 2017
aktualizace 10. 3. 2017, 20. 3. 2017

Aktuální informace k elektronické preskripci, 09.03.2017

SÚKL informuje o aktuální situaci v oblasti elektronické preskripce

Aktuální informace o možných výpadcích elektronické preskripce, 10.03.2017

SÚKL informuje o řešení závady mezi autonomním systémem CESNET a NIX a dopadu na elektronickou preskripci.  

Výpadky systémů CESNET a dopad na elektronickou preskripci – vyřešení problému, 10.03.2017

SÚKL informuje o vyřešení závady mezi autonomním systémem CESNET.