ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuální informace k elektronické preskripci

SÚKL informuje o aktuální situaci v oblasti elektronické preskripce  

Dne 8. 3. 2017 bylo možné zaznamenat krátkodobé výpadky komunikace některých zdravotnických zařízení s Centrálním úložištěm elektronických receptů (CÚER). Tento problém však nebyl celoplošný a týkal se pouze některých zdravotnických zařízení, se kterými SÚKL individuálně komunikoval. CÚER jako takové bylo a je stále plně funkční.

Příčinou potíží byla síťová infrastruktura mimo SÚKL. Na základě těchto zjištění proto SÚKL přešel do záložního režimu a byla zajištěna náhradní konektivita. Od té doby již k výpadkům nedochází.

Jak již SÚKL opakovaně upozorňoval, současné náhradní řešení eReceptu je provozováno jako dočasné a uvedené potíže pouze podporují správnost rozhodnutí SÚKL vytvořit zcela nový robustní informační systém, který nebude závislý na specifické infrastruktuře a bude využívat obecně uznávané standardy.

Vzhledem k aktuálnímu nastavení infrastruktury (záložní konektivita) dojde v následujících dnech k podrobné analýze problému a je možné očekávat řízené odstávky konektivity při přechodu do standardního stavu. S dodavatelem této infrastruktury SÚKL intenzivně jedná o nápravných opatřeních, aby se situace již neopakovala. O připravovaných odstávkách, které budou plánovány zejména do pozdních odpoledních či nočních hodin, bude SÚKL s předstihem informovat na webových stránkách.

 

V případě jakýchkoli dotazů je možné kontaktovat Call centrum eReceptu
tel.: 800 900 555, e-mail: erecept@sukl_cz.

 

Odd. eReceptu
9. 3. 2017

Výpadky systému CESNET a dopad na elektronickou preskripci, 09.03.2017

SÚKL informuje o závadě systému CESNET a o dopadu na elektronickou preskripci.

Aktuální informace o možných výpadcích elektronické preskripce, 10.03.2017

SÚKL informuje o řešení závady mezi autonomním systémem CESNET a NIX a dopadu na elektronickou preskripci.  

Výpadky systémů CESNET a dopad na elektronickou preskripci – vyřešení problému, 10.03.2017

SÚKL informuje o vyřešení závady mezi autonomním systémem CESNET.