ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 10. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL a glukonátu vápenatého.  

Ústav žádosti vyhověl a poskytl žadateli informaci:

Ad. META<>CRILL

Ústav sděluje, že rizika a určený účel použití prostředku META<>CRILL jsou uvedeny v návodu k použití, který byl žádateli zaslán v rámci odpovědi na jeho přechozí žádost.

10% glukonát vápenatý je součástí nosného gelu, který se na určeném účelu použití prostředku META<>CRILL nepodílí.

Ad. Glukonát vápenatý

Ústav uvádí, že před rokem 2009 byl glukonát vápenatý jako pomocná látka u 7 léčivých přípravků a jako léčivá látka u 11 léčivých přípravků. Účel a rizika glukonátu vápenatého musí být vztaženy ke konkrétnímu produktu, v případě léčivých přípravků (jak použití glukonátu vápenatého jako pomocné látky, tak jako léčivé látky) byla rizika a účel známa.