ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 7/2009

Věstník SÚKL 7/2009 je publikován 17.7.2009.  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - červen 2009
 • Přehled pokynů platných k 1. 7. 2009
 • Rozhodnutí o výsledku soutěže o nejnižší cenu
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v červnu 2009
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu
  jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci červnu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v září 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Registrace zrušené v období: od 16. 4. 2009 do 20. 5. 2009
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 2. 6. 2009 do 30. 6. 2009