ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 6/2014

Věstník SÚKL 6/2014 zveřejněn 17. 6. 2014  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - květen 2014
 • Přehled pokynů platných k 1. 6. 2014
 • Upozornění pro lékárny na povinnosti v oblasti zacházení s prekurzory drog
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v květnu 2014
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v květnu 2014
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci květnu 2014
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2014
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2014.