ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník 3/2024

Věstník SÚKL 3/2024 zveřejněn 27. 3. 2024  

pdf.png Věstník 2024/03, soubor typu pdf, (637,02 kB)

Obsah:
 • Informace o léčivech, padělcích a nelegálních přípravcích pro zdravotnické pracovníky a provozovatele – únor 2024 
 • Přehled pokynů platných k 1. 3. 2024
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v únoru 2024 
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž skončila platnost povolení k souběžnému dovozu v únoru 2024 
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou 
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky 
 • Informace o zveřejněných pokynech MDCG k MDR a IVDR 
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda 
 • Přehled výrobců a distributorů léčivých přípravků v ČR schválených v měsíci únor 2024
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti 
 • Nově registrované přípravky v roce 2023
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2023 
 • Zrušené registrace v roce 2023