ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 2. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

Seznam ZP obsahuje výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Soubory pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_2023)

Soubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_2023)

Kódování Windows-1250

Soubory pro stažení ve formátu TXT (v Datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_2023)

Kódování UTF-08

Kategorizační strom - popis úhradových skupin

  Indikační omezení

 Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením


Ohlašování do Systému úhrad ZP

Podle § 39s, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ústav zveřejňuje k desátému dni kalendářního měsíce na elektronické úřední desce všechna ohlášení podle § 39r odst. 2 doručená Ústavu v předchozím kalendářním měsíci, pokud obsahují všechny údaje podle § 39r odst. 5 a 8.

Ústav přistoupil k přesunu agendy zařazování zdravotnických prostředků do systému úhrad z AZP do ISZP z důvodu integrace procesů Sekce regulace zdravotnických prostředků v rámci jednoho informačního systému a řádného nastavení procesů v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb.

S ohledem na skutečnost, že nastavení procesů zůstane zachováno dle platné legislativy, budou v případě úhradové agendy migrována data, tj. platná úhradová a podaná ohlášení o zařazení prostředku do úhradové skupiny (UHS), o změnu zařazení do UHS a vyřazení z UHS. Změnová ohlášení a meziroční navýšení ceny původce budou zpracována do okamžiku spuštění ISZP a budou zohledněna v seznamu úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.

V této souvislosti bude podání veškerých ohlášení v agendě úhrad pozastaveno k 18. 2. 2024, aby byl dostatek času podaná ohlášení posoudit a vyřídit.

Vysvětlivky a pomocné číselníky

Název  Popis
ZPSCAU_OME_rrrrmmdd číselník pro pole OME1, OME2, OME3 (specializace předepisujícího lékaře)
ZPSCAU_LIM­_rrrrmmdd číselník pro pole LIM (povinnost schválení úhrady revizním lékařem)
ZPSCAU_VYR_rrrrmmdd číselník pro pole VYR (výrobce)
ZPSCAU_ZEM_rrrrmmdd číselník pro pole ZEM (země výrobce)
ZPSCAU_UHP_rrrrmmdd číselník procentuální úhrady
ZPSCAU_UPO_rrrrmmdd číselník způsobu úhrady zdravotní pojišťovnou
ZPSCAU_UDOKS_rrrrmmdd číselník počtu kusů za užitnou dobu