Sekce dozoru (DOZ)

dotazy obecného charakteru prosím směřujte výhradně na e-mail infs(at)sukl.cz

Mgr. Eva Komrsková, pověřena řízením sekce

                tel.: +420 272 185 213, +420 272 185 741

                e-mail: eva.komrskova(at)sukl.cz

Oddělení dozoru nad reklamou (DR)

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 334

                e-mail: jaroslava.dolezalova(at)sukl.cz

Oddělení závad v jakosti (ZJ)

zajišťuje agendu závad v jakosti léčiv a padělků v legální síti

                tel.: +420 272 185 234, +420 272 185 363

                e-mail: zavady(at)sukl.cz

Oddělení datových analýz (ODA)

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 791

                e-mail: kamil.kalousek(at)sukl.cz

Odbor inspekční (INS)

správní řízení a inspekce v oblastech SVP, SLP, SKP, ZTS a LTB

ředitel Ing. František Chuchma

                tel.: +420 272 185 707

                e-mail: frantisek.chuchma(at)sukl.cz

CV Ing. František Chuchma

asistent INS

                tel.: +420 272 185 832

                e-mail: inspekce(at)sukl.cz

Oddělení správné výrobní praxe (SVP)

provádí správní řízení a inspekce v oblasti SVP a SLP

                tel.: +420 272 185 837

                e-mail: inspekce.GMP(at)sukl.cz, inspekce.GLP(at)sukl.cz

Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů (ZBM)

provádí správní řízení a inspekce v oblasti lidských tkání a buněk a v zařízení transfuzních služeb, krevních bank

                tel.: +420 272 185 838

                e-mail: inspekce.LTB(at)sukl.cz, inspekce.ZTS(at)sukl.cz

Oddělení klinických praxí (OKP)

provádí inspekce SKP

                tel.: +420 272 185 714

                e-mail: inspekce.SKP(at)sukl.cz

Odbor lékárenství a distribuce (LEK)

 ředitel PharmDr. Ivan Buzek               

                tel.: +420 272 185 419

                e-mail: ivan.buzek(at)sukl.cz

CV PharmDr. Ivan Buzek

OKL Praha (OKL 401)

                tel.: +420 272 185 899

                e-mail: okl401(at)sukl.cz

OKL České Budějovice (OKL 402)

                tel.: +420 272 185 502

                e-mail: michal.molik(at)sukl.cz

OKL Plzeň (OKL 403)

                tel.: +420 272 185 536

                e-mail: renata.mullerova(at)sukl.cz

OKL Hradec Králové (OKL HK)

                tel.: +420 272 185 517, +420 272 185 518

                e-mail: okl405(at)sukl.cz

OKL Brno (OKL 406)

                tel.: +420 272 185 419

                e-mail: kvetoslava.karaskova(at)sukl.cz

OKL Ostrava (OKL 407)

                tel.: +420 272 185 549

                e-mail: irena.stverkova(at)sukl.cz

OKL Olomouc (OKL 408)

                tel.: +420 272 185 565, +420 272 185 562

                e-mail: okl408(at)sukl.cz

Oddělení správné distribuční praxe (SDP)

                tel.: +420 272 185 405

                e-mail: gabriela.vaculova(at)sukl.cz

Odbor laboratorní kontroly (LAB)

ředitelka RNDr. Helena Puffrová

                tel.: +420 272 185 768

                e-mail: helena.puffrova(at)sukl.cz

sekretariát LAB

                tel.: +420 272 185 862

Lékopis a standardizace léčiv (LKS)

podílí se na vydávání Českého lékopisu a na přípravě Evropského lékopisu

tajemník Lékopisné komise

tel.: +420 272 185 893

e-mail: lekopis(at)sukl.cz

Oddělení analytické chemie (ANA)

provádí fyzikálně-chemické rozbory léčiv

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 771

Oddělení biologických metod (BIO)

provádí imuniobiologickou kontrolu, mikrobiologickou kontrolu a propouštění šarží vybraných léčivých přípravků na trh ČR

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 868

                e-mail: batchrelease(at)sukl.cz