ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sekce dozoru (DOZ)

dotazy obecného charakteru prosím směřujte výhradně na e-mail infs(at)sukl.cz

ředitelka sekce RNDr. Helena Puffrová

                tel.: +420 272 185 768

                e-mail: helena.puffrova(at)sukl.cz

asistentka 

                tel.: +420 272 185 741

                e-mail: zdenka.princova(at)sukl.cz

referent odborné agendy Mgr. Jiří Macháček 

                tel.: +420 272 185 955

                e-mail: jiri.machacek(at)sukl.cz

Oddělení dozoru nad reklamou (DR)

vykonává dozor nad reklamou na léčivé přípravky a poskytuje odborná stanoviska k problematice; rozhoduje v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek nebo o léčivou látku nebo o léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde o homeopatický přípravek, a to na žádost nebo z vlastního podnětu; šetří případy nelegálního zacházení s léčivými přípravky; dozoruje provozování veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích; posuzuje neintervenční poregistrační studie, které nejsou bezpečnosti hlášené v registru; spolupracuje s Celní správou při posuzování zásilek ze třetích zemí obsahujících léčivé přípravky.

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 334

                e-mail: jaroslava.dolezalova(at)sukl.cz

Oddělení závad v jakosti (ZJ)

zabývá se řešením závad v jakosti léčiv a pomocných látek a zajišťuje informovanost o příslušných opatřeních, která byla v souvislosti se zjištěnou závadou v jakosti přijata. Dále řeší nesoulady výrobců léčiv se správnou výrobní praxí a také případy výskytu padělků léčiv v legálním distribučním řetězci.

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 363

                e-mail: stanislava.krejcova(at)sukl.cz

Oddělení datových analýz (ODA)

provádí zpracování dat, analýzy a statistické výstupy týkající se dodávek léčivých přípravků do ČR, jejich distribuce a výdeje

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 791

                e-mail: kamil.kalousek(at)sukl.cz

Odbor inspekční (INS)

provádí správní řízení a inspekce v oblastech správné výrobní praxe (SVP), správné laboratorní praxe (SLP), správné klinické praxe (SKP), zařízení transfuzní služby (ZTS) a lidských tkání a buněk (LTB)

ředitelka odboru Ing. Eva Niklíčková

                tel.: +420 272 185 837

                e-mail: eva.niklickova(at)sukl.cz

asistent INS

                tel.: +420 272 185 832

                e-mail: inspekce(at)sukl.cz

Oddělení správné výrobní praxe (SVP)

provádí správní řízení a inspekce v oblastech správné výrobní praxe (SVP) a správné laboratorní praxe (SLP)

                tel.: +420 272 185 837

                e-mail: inspekce.GMP(at)sukl.cz, inspekce.GLP(at)sukl.cz

Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů (ZBM)

provádí správní řízení a inspekce v oblasti lidských tkání a buněk a v zařízení transfuzních služeb, krevních bank

                tel.: +420 272 185 838

                e-mail: inspekce.LTB(at)sukl.cz, inspekce.ZTS(at)sukl.cz

Oddělení klinických praxí (OKP)

provádí inspekce v oblasti správné klinické praxe (SKP)

                tel.: +420 272 185 375

                e-mail: inspekce.SKP(at)sukl.cz

Odbor lékárenství a distribuce (LEK)

vykonává dozor u osob zacházejících s léčivy (příprava, výdej, prodej a používání léčivých přípravků poskytování zdravotní péče) včetně cenové kontroly prostřednictvím lokálních oddělení kontroly léčiv (OKL)

 ředitel odboru PharmDr. Ivan Buzek               

                tel.: +420 272 185 419

                e-mail: ivan.buzek(at)sukl.cz

CV PharmDr. Ivan Buzek

Oddělení kontroly léčiv Praha (OKL 401)

                tel.: +420 272 185 899

                e-mail: okl401(at)sukl.cz

Oddělení kontroly léčiv České Budějovice (OKL 402)

                tel.: +420 272 185 502

                e-mail: michal.molik(at)sukl.cz

Oddělení kontroly léčiv Plzeň (OKL 403)

                tel.: +420 272 185 536

                e-mail: renata.mullerova(at)sukl.cz

Oddělení kontroly léčiv Hradec Králové (OKL HK)

                tel.: +420 272 185 517, +420 272 185 518

                e-mail: okl405(at)sukl.cz

Oddělení kontroly léčiv Brno (OKL 406)

                tel.: +420 272 185 419

                e-mail: kvetoslava.karaskova(at)sukl.cz

Oddělení kontroly léčiv Ostrava (OKL 407)

                tel.: +420 272 185 549

                e-mail: irena.stverkova(at)sukl.cz

Oddělení kontroly léčiv Olomouc (OKL 408)

                tel.: +420 272 185 565, +420 272 185 562

                e-mail: okl408(at)sukl.cz

Oddělení správné distribuční praxe (SDP)

provádí správní řízení a inspekce v oblasti distribuce a zprostředkování léčivých přípravků

                tel.: +420 272 185 405

                e-mail: gabriela.vaculova(at)sukl.cz

Odbor laboratorní kontroly (LAB)

ředitelka odboru RNDr. Helena Puffrová

                tel.: +420 272 185 768

                e-mail: helena.puffrova(at)sukl.cz

sekretariát LAB

                tel.: +420 272 185 862

Lékopis a standardizace léčiv (LKS)

podílí se na vydávání Českého lékopisu a na přípravě Evropského lékopisu

tajemník Lékopisné komise

tel.: +420 272 185 893

e-mail: lekopis(at)sukl.cz

Oddělení analytické chemie (ANA)

provádí fyzikálně-chemické rozbory léčiv

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 771

Oddělení biologických metod (BIO)

provádí imuniobiologickou kontrolu, mikrobiologickou kontrolu a propouštění šarží vybraných léčivých přípravků na trh ČR

vedoucí oddělení

                tel.: +420 272 185 868

                e-mail: batchrelease(at)sukl.cz