ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ředitelka SÚKL

Mgr. Irena Storová, MHA

Mgr. Irena Storová, MHA, se ve farmacii, kterou vystudovala, pohybuje již dvacet let. Během svého profesního života prošla několika manažerskými funkcemi ve zdravotnictví, ale své znalosti a zkušenosti čerpá i z praxe v lékárně, kde začínala.

Mgr. Storová působila v nemocniční lékárně v Nemocnici na Homolce, kde pracovala jako lékárník, později jako vedoucí lékárník. Mezi lety 2010 a 2013 byla zaměstnána na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, od roku 2013 na pozici vedoucí oddělení. Věnovala se především odborné lékové agendě a přípravě právních norem.

V roce 2014 nastoupila na Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to do pozice zástupce ředitele SÚKL. Zde se soustředila především na koordinaci odborné agendy několika sekcí a věnovala se i edukačním programům pro pacienty a pacientským organizacím.

Od prosince 2017 do června 2018 byla pověřena vedením SÚKL. Do funkce ředitelky tohoto úřadu byla ministrem zdravotnictví uvedena 29. června 2018 na základě rozhodnutí o jmenování vydaného náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým. S výjimkou krátkého přechodného období v roce 2006, kdy byla vedením SÚKL pověřena žena, je Mgr. Storová první ředitelkou této významné instituce, jež v České republice zajišťuje dohled nad humánními léčivy a zdravotnickými prostředky.

Mgr. Irena Storová se narodila v Třebíči. Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou absolvovala v roce 1997. V roce 2003 získala specializovanou způsobilost lékárenství I. stupně. Je členkou České lékárnické komory, kde působí i jako odborný garant pro vzdělávací akce akreditované ČLK, a České farmaceutické společnosti při ČLS JEP. V roce 2018 úspěšně dokončila Advance Healthcare Management Institute v Praze a získala titul MHA. Mgr. Storová není a nikdy nebyla politicky organizována. 

                    Irena_Storov__.JPG